پژوهش و مقاله

مقالات ارائه شده

فن آوری های نوین

تسلیح یک طرفه دیوار با استفاده از تسمه های فولادی قطری

تسلیح یک طرفه دیوار با استفاده از شبکه میلگرد و ملات ماسه و سیمان

مهاربند اصطکاکی

مقاوم سازی، چالش ها و راهکارها

بهسازی لرزه ای نسبی

بهسازی لرزه ای مرحله ای

بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای در ساختمان

پوستر

پوسترهای تهیه شده از برخی پروژه های طراحی و اجرا شده توسط شرکت

بهسازی لرزه ای ابنیه و شریان های حیاتی گامی در جهت توسعه پایدار

بروشور

مدیریت ایمنی در بیمارستان ها – ایمنی اجزای غیر سازه ای و تجهیزات در برابر زلزله

مهاربند اصطکاکی