مهندسین مشاور سرزمین درسال ۱۳۷۰ تأسیس و در خرداد ماه همان سال تحت شماره ۸۴۱۵۱ در اداره ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری در تهران به ثبت رسید و فعالیت حرفه ای خود را با دریافت گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه آغاز نمود.

فعالیتهای شرکت در تخصص های زیر می باشد.

  • ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
  • سازه
  • مقاومسازی(شهرسازیومعماری)
  • ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی ودرمانی

آخرین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره شرکت در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۱ با شماره ۱۶۹۰۲۹۴ صادر شده و شرکت در تخصص مقاوم سازی پایه (۱) را احراز نموده است.

این شرکت دارای گواهینامه ایزو 9001:2015 می باشد و عضو جامعه مهندسان مشاور ایران،FIDIC، FCIC، انجمن بتن ایران، انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران و حامی حقوقی انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان است.

این مهندسین مشاور در زمینه های تخصصی خود،بویژه طراحی ساختمانهای صنعتی و كارخانجات و مجموعه های اداری و اداری فنی، ساختمانهای آموزشی و همچنین سازه های خاص و مقاوم سازی،دارای سوابق طولانی بوده و انجام خدمات مهندسی مشاور در مراحل مختلف  پروژه های متعددی را تاكنون به اتمام رسانیده است.

این شرکت جزو اولین شرکتهائی است که در سال ۱۳۸۱ صلاحیت خود را در تخصص مقاومسازی احراز نمود و در خلال سالهای ۸۱ تاكنون پروژه های متعدد مقاوم سازی با وزارتخانه های آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور و اداره كل نوسازی مدارس استان های تهران، یزد)-علوم، تحقیقات و فناوریبهداشت، درمان وآموزش پزشكیسازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانشركت های برق منطقه ای كرمان،آذربایجان و غربدانشگاه شهید بهشتیاستانداری های خراسان جنوبی، سمنان و مازندرانمسکن مهر سمنان و معاونت عمرانی شهرداری تهران  به انجام رسانیده و تعداد كثیری از آنها اجراء شده یا در حال اجراء می باشند. 

این مهندسین مشاور اولین پروژه های مقاوم سازی كشور را در تابستان سال ۸۴ به صورت طرح و اجرا در مدت زمان ۵۰ روز به پایان رسانیده است كه ركوردی در این زمینه میباشد.

در عرصه فوق این مهندسین مشاور دارای نو آوریهائی می باشد كه برخی از آنها به ثبت نیز رسیده و اجرای برخی دیگر در سطح كشور متداول شده است. توضیحات مربوط به نوآوریها در بخش فناوریهای نوین ارائه گردیده است.

این شرکت همچنین امكان همكاری مشترك با شركت های  Robinson (نیوزیلند) و CINTEC(انگلیس)  در زمینه های مرتبط را دارا می باشد.

فعالیتهای پژوهشی از دیگر اهداف این شركت است و در این راستا قراردادهای همكاری جهت تهیه دستور العمل مقاوم سازی برای ساختمان مدارس با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور و تهیه دستورالعمل بهسازی لرزه ای نسبی ساختمانهای متداول را با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منعقد نموده است.

ارتقاء كیفیت خدمات با آموزش پرسنل و تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری ودیگر امكانات لازم همواره هدف شركت میباشد.
این مهندسین مشاوردر راستای استراتژی سازمانی خود عملكرد سیستم مدیریت کیفیت را در سازمان بطور مستمر تحت كنترل و نظارت دارد.