تماس با ما

آدرس شركت :  خیابان دكتر بهشتی – خیابان پاكستان – كوچه ششم(شهید حافظی) – پلاك ۳۳- طبقه اول

كدپستی : ۱۵۳۱۷۱۷۷۱۱

تلفن    : ۸۸۷۳۷۹۲۴-۸۸۷۳۷۹۸۹-۸۸۷۳۲۲۶۳
فاكس : ۸۸۷۳۸۹۳۰

ایمیل :  info@sarzamin-eng.com
sarzamin_eng@yahoo.com